osnovy

ÚVOD DO WINDOWS

 

 

PRÁCA S OKNAMI

PRACOVNÁ PLOCHA

 

ÚVOD DO SPRÁVY SÚBOROV

 

PRÁCA SO SÚBORMI A PRIEČINKAMI