pozadie

osnovy zaklady PC

Dnes je Streda 28.septembra 2022, meniny má Václav, zajtra bude mať Michal/Michaela

osnovy

ÚVOD DO WINDOWS

 

 • Čo je operačný systém a k čomu slúži
 • Vzťah operačného systému Windows a jednotlivých aplikácií
 • orektné spustenie a vypnutie počítača
 • ako sa bezpečne prihlásiť do systému
 • dôležité vlastnosti operačného systému – multitasking režim, jednotnosť ovládania, prepojenie údajov medzi aplikáciami

 

PRÁCA S OKNAMI

 • čo sú okná v prostredí Windows a k čomu slúžia
 • otvorenie, zavretie, minimalizovanie a maximalizovanie okna
 • presúvanie okien a zmena ich veľkosti
 • prepínanie sa medzi viacerými otvorenými oknami
 • využitie jednotlivých prvkov okien: titulný riadok, panel s ponukami, panel s nástrojmi, stavový riadok, posuvník

PRACOVNÁ PLOCHA

 • čo je pracovná plocha a k čomu slúži
 • identifikovanie a používanie objektov na pracovnej ploche - súbory, priečinky, aplikácie, tlačiarne, odpadový kôš
 • výber a presun objektov na pracovnej ploche
 • možnosti automatického usporiadania objektov na pracovnej ploche
 • otváranie súborov a priečinkov
 • používanie ponuky Štart
 • rýchle zobrazenie pracovnej plochy
 • ako rýchlo spúšťať programy pomocou panela úloh
 • zobrazenie a skrývanie panelu úloh, nastavenie jeho pozície a veľkosti
 • vytváranie odkazov na objekty
 • používanie panela jazykov pre zmenu typu klávesnice

 

ÚVOD DO SPRÁVY SÚBOROV

 • možnosti rýchleho spustenia Prieskumníka
 • stromová štruktúra dát a jej využitie pri usporiadaní súborov a priečinkov v počítači
 • ako sa rýchlo a prehľadne orientovať v štruktúre objektov a uložených údajov na počítači
 • možnosti navigácie v prostredí Prieskumníka
 • vnáranie sa do štruktúry priečinkov
 • zobrazenie a skrývanie vnorených priečinkov
 • zobrazenie a skrytie priečinkov
 • zobrazenie panelov nástrojov v prostredí Prieskumníka
 • zoradenie súborov podľa názvu, veľkosti, typu a dátumu modifikácie
 • zobrazenie úplnej cesty k súborom
 • ôzne možnosti zobrazenia súborov a priečinkov
 • prispôsobenie Prieskumníka – nastavenie šírky ľavého a pravého okna, zobrazenie stavového iadku a riadku s adresou
 • ozdiel medzi súborom a priečinkom a ich praktické využitie
 • najpoužívanejšie typy súborov a ich prípony

 

PRÁCA SO SÚBORMI A PRIEČINKAMI

 • správa súborov a priečinkov pomocou Prieskumníka
 • význam a praktické použitie priečinkov Moje dokumenty, Obrázky, Hudba, Video, Obľúbené položky
 • tvorba vlastnej štruktúry priečinkov a podpriečinkov
 • súvislý a nesúvislý výber objektov
 • premenovanie a odstránenie priečinkov a súborov
 • ako obnoviť pôvodný stav v prípade že ste vykonali chybný krok
 • obnovenie vymazaných údajov pomocou Koša
 • kopírovanie a presúvanie súborov a priečinkov
 • ako bezpečne zálohovať údaje
 • používanie  USB kľúča alebo diskety na ukladanie údajov