osnovy

Elektronická pošta / email

ÚVOD DO PRÁCE S EL. POŠTOU

 • Etiketa na sieti (netiquette), Spam, Hoax
 • Bezpečnostné aspekty elektronickej komunikácie
 • Prispôsobenie dôležitých nastavení pošty
 • Pridávanie a odstraňovanie záhlavia prijatých správ

PRÁCA S EL. POŠTOU

 • Bezpečné otváranie prijatej pošty
 • Vytvorenie a odoslanie novej správy
 • Používanie príznakov správ
 • Označenie správy ako prečítaná alebo neprečítaná
 • Odpovedanie na správu, odpovedanie všetkým príjemcom
 • Preposlanie prijatej správy ďalším príjemcom
 • Odoslanie správy viacerým príjemcom
 • Používanie skrytej kópie, nastavenie priority správy

PRÁCA S PRÍLOHAMI A UKLADANIE OBSAHU

 • Bezpečné otváranie príloh, uloženie prílohy
 • Otvorenie skomprimovaných príloh a ich pripojenie k správe
 • Tvorba skomprimovaných príloh poštových správ a ich odoslanie
 • Kopírovanie, presúvanie, vymazávanie textu v rámci správy alebo medzi ostatnými otvorenými správami

ORGANIZOVANIE POŠTOVÝCH SPRÁV

 • Vytváranie poštových priečinov
 • Presúvanie, kopírovanie a odstraňovanie správ medzi priečinkami
 • Tvorba adresára kontaktov a jeho využitie v správach
 • Pridanie kontaktu z mailu do adresára
 • Vyhľadávanie správ podľa kritérií
 • Zoradenie správ, vymazávanie správ
 • Obnovovanie vymazaných správ