osnovy

MS WORD 2010/2013/365

Úvod do práce s MS Word

 • Ako bezpečne a rýchlo otvárať a ukladať súbory
 • Vytváranie nových súborov
 • Popis pracovného prostredia
 • Používanie interaktívnej pomoci
 • Prepínanie medzi otvorenými dokumentmi
 • Možnosti prispôsobenia si pracovného prostredia
 • Používanie nástroja Lupa
 • Zmena spôsobu zobrazenia dokumentov
 • Zobrazenie a skrývanie panelov nástrojov a objektov prostredia

Práca s textom

 • Na čo treba dávať pozor pri písaní textu
 • Ako vkladať do textu špeciálne znaky a symboly
 • Tipy a triky pre rýchly výber textu – znak, slovo, riadok, veta, odsek, celý text, súvislý a nesúvislý výber
 • Úpravy napísaného textu – dopĺňanie do textu, odstraňovanie z textu
 • Ako postupovať v prípade neočakávaných zmien v dokumente
 • Možnosti kopírovania a presúvania textu v rámci dokumentu, ako aj do iných dokumentov

Formátovanie textu a odsekov

 • Ako jednoducho a rýchlo upraviť vzhľad textu – veľkosť písma, typ písma, rez písma, farba písma
 • Zvýrazňovanie textu
 • Použitie horných a dolných indexov
 • Kopírovanie a vymazávanie formátov
 • Nastavenie zarovnania textu
 • Tvorba korektnej štruktúry obsahu dokumentu pomocou odsekov
 • Zmena riadkovania odsekov
 • Použitie orámovania na text a odseky
 • Použitie nástroja Pravítko pre rýchle nastavenie predsadenia odseku, pravého a ľavého okraja odsekov
 • Použitie automatických odrážok a číslovania textu
 • Zmena typu odrážok a spôsobu číslovania

Formátovanie dokumentov

 • Ako korektne nastaviť normostránky dokumentov
 • Nastavenie veľkosti papiera, orientácie stránky
 • Definovanie okrajov dokumentu
 • Možnosti automatického číslovania strán v dokumentoch
 • Ako vytvárať vlastné hlavičky a päty v dokumentoch
 • Spôsoby korektného zarovnania hodnôt v hlavičke a päte
 • Vkladanie polí do hlavičky a päty dokumentu – aktuálny dátum tlače, počet strán, umiestnenie súboru a pod.
 • Nastavenie okrajov pre hlavičku a pätu
 • Tvorba firemného hlavičkového papiera

Tabuľky

 • Na čo treba dávať pozor pri tvorbe tabuliek
 • Tipy a triky ako rýchlo vytvárať jednoduché tabuľky
 • Spôsoby vkladania dát do tabuliek
 • Riešenie problémov so zarovnávaním hodnôt v tabuľkách
 • Pridávanie a odstraňovanie riadkov a stĺpcov
 • Zmena šírky stĺpcov a výšky riadkov
 • Nastavenie orámovania tabuliek
 • Zmena farby pozadia v tabuľkách

Príprava na tlač a vytlačenie

 • Ako správne pripraviť dokument na vytlačenie
 • Použitie ukážky pred tlačou
 • Zmena spôsobu náhľadu na dokument v ukážke pred tlačou
 • Úpravy chýb v dokumente v ukážke pred tlačou
 • Nastavenie parametrov tlače – rozsah tlače, počet kópií, zoradenie kópií, počet strán na hárok
 • Ako správne nastaviť dokument pre obojstrannú tlač
 • Tlač dokumentov na sieťové tlačiarne