Osnovy na prácu s internetom

ÚVOD DO PRÁCE S INTERNETOM

 • Základné pojmy -HTTP, URL, hypertextový odkaz, FTP
 • Tvar a štruktúra webovej adresy
 • Webové prehliadače a možnosti ich použitia
 • Vyhľadávací stroj, Cookies, vyrovnávacia pamäť (cache)

BEZPEČNOSTNÉ ASPEKTY INTERNETU

 • Digitálny certifikát, šifrovanie údajov na webových stránkach
 • Ochrana pre vírusmi pri prehliadaní stránok
 • Na čo treba dávať pozor pri elektronických platbách cez internet
 • Firewall a k čomu slúži

POUŽÍVANIE WEBOVÉHO PREHLIADAČA

 • Nastavenie domovskej/ štartovacej stránky
 • Zobrazovanie webových stránok v novom okne
 • Zastavenie načítavania webovej stránky
 • Obnovovanie webových stránok
 • Úprava zabudovaných panelov nástrojov
 • Zobrazovanie a skrývanie obrázkov na webových stránkach
 • História navštívených stránok

PRÁCA S WEBOM

 • Používanie hypertextových odkazov
 • Tipy a triky pre rýchly pohyb medzi stránkami
 • Obľúbené položky a možnosti ich využitia
 • Správa obľúbených položiek

VYHĽADÁVANIE ÚDAJOV

 • Prehľad techník vyhľadávania údajov na stránkach
 • Ako si vybrať vhodný vyhľadávač
 • Vyhľadávanie informácií pomocou kľúčového slova alebo frázy
 • Kombinovanie výberových kritérií pri vyhľadávaní
 • Tipy a triky pre rýchle vyhľadávanie informácií

UKLADANIE A TLAČ OBJEKTOV

 • Kopírovanie objektov z webových stránok do dokumentov (text, obrázky, adresy URL a pod.)
 • Možnosti uloženia webových stránok vo formáte: txt alebo html
 • Ukladanie súborov (text, obrázok, zvuk, video, softvér)
 • Príprava na tlač, použitie ukážky pred tlačou
 • Nastavenie parametrov tlače

ÚVOD DO PRÁCE S EL. POŠTOU

 • Etiketa na sieti (netiquette), Spam, Hoax
 • Bezpečnostné aspekty elektronickej komunikácie
 • Prispôsobenie dôležitých nastavení pošty
 • Pridávanie a odstraňovanie záhlavia prijatých správ