Cieľ modulu:

Základy práce s PC

 

Absolvent sa naučí:

  • prehľad o zložení typického pc pre prácu pod operačným systémom windows
  • Zručnosť v obsluhe PC s operačným systémom Windows a vedomosti o jeho základnej konfigurácii
  • Zručnosti pri práci so súbormi a ich správe.
  • Schopnosti a vedomosti potrebné pre prácu s programami štandardne dodávanými s operačným systémom

Cieľová skupina: Ľudia ktorí po prvý krát prichádzajú do styku s PC so záujmom o získanie základných informácií o PC a práci s ním 
Vstupné vzdelanie: nevyžaduje sa. 
Profil absolventa: Absolvent získa prvý kontakt s prácou na PC so systémom Windows, ovláda prácu so súbormi pod týmto systémom a základné vedomosti v oblasti IT.

Metódy výučby: Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenie na počítačoch

Záver kurzu: Test s praktickým príkladom

Záver kurzu: Kurz sa ukončí skúškou, ktorej súčasťou bude test s praktickým príkladom.