Gmail/MS Outlook 2010/Thunderbrid

Cieľ modulu:Absolvent sa naučí:

  • Pracovať s elektronickou poštou, vytvárať elektronické kontakty, akcie a úlohy
  • Používať aplikáciu Microsoft Outlook / Thuberbrid alebo webové rozhranie v záujme efektívnejšej komunikácie
  • Posielať elektronické správy, upravovať elektronické kontakty a ovládať program na základnej úrovni
  • Základy práce s internetovým prehliadačom a základnú znalosť Internetu

Cieľová skupina: Ľudia, ktorí po prvý krát prichádzajú do styku s Internetom a elektronickou poštou so záujmom o získanie základných informácií o nich a práci s nimi
Vstupné vzdelanie: nevyžaduje sa 
Profil absolventa:Po ukončený modulu absolvent získa vedomosti ako posielať elektronické správy, upravovať elektronické kontakty a ovládať program na základnej úrovni. Bude vedieť surfovať na Internete pomocou základných znalosti prehliadača a Internetu. 
Metódy výučby: Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenie na počítačoch
Záver kurzu: Test s praktickým príkladom