MS Excel 2010/2013/2016

Cieľ modulu: Absolvent sa naučí: 

 

  • Plne využívať možnosti Excelu a vytvárať tabuľky na profesionálnej úrovni
  • V praxi využívať pokročilé postupy, metódy a funkcie programu
  • Matematické a štatistické funkcie a ich zadávanie
  • Tvorbu grafov, kontingenčnej tabuľky, filtrov

Cieľová skupina: > Kurz je určený pre skúsenejších užívateľov tabuľkového editora Microsoft Excel, ktorý už zvládli základné techniky s týmto editorom a chcú si ich rozšíriť
Vstupné vzdelanie: Absolvovaný modul - Basic ( Windows) 
Profil absolventa: Po ukončený modulu absolvent získa vedomosti ako vytvárať tabuľky na profesionálnej úrovni. Ovládať pokročilé postupy, metódy a funkcie programu a bude vedieť efektívnejšie využívať možnosti programu MS Excel. Bude môcť pôsobiť ako podporný pracovník pre ostatných zamestnancov pri riešení problémov z editorom.