Internet

Cieľ modulu:Absolvent sa naučí:

  • Hlbšie porozumieť Internetu
  • Prezerať www stránky, vyhľadávať informácie na slovenských a zahraničných serveroch
  • Základy bezpečnosti pri práci s internetom a pri pripojení naň
  • Organizovať prijatú a odoslanú poštu podľa vlastných kritérií

Cieľová skupina: Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť prehliadať internetové stránky, vyhľadávať požadované informácie, zoznámiť sa s elektronickou poštou, prenosom súborov, bezpečnosti práci na Internete ešte viac podrobnejsie
Vstupné vzdelanie: absolvovaný modul - Internet pre začiatočníkov 
Profil absolventa: Po ukončený modulu absolvent získa vedomosti ako pracovať s internetovým prehliadačom, ako vyhľadávať informácie, posielať e-maily, bezpečne používať Internet 
Metódy výučby: Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenie na počítačoch
Záver kurzu: bez testu