pozadie
Orientačný výpočet výšky 13. dôchodku pre roky 2021Vzorec na výpočet 13. dôchodku

TD = max {300 – 0,36 * (D – ŽM); 50}
Príklad: Dôchodok = 500 eur, životné minimum = 214,83 eura ,
Trinásty dôchodok = 300 – 0,36 x (500 – 214,83) = 300 –102,6612 = 197,34 eura
TD je suma 13. dôchodku, D je suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov, ŽM je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. od 1.júla 2020 tj 214,83 €

zdroj informácie: TU

Minimálna suma „bonusovej“ penzie bude 50 eur.

životné minimum od 01.07.2020 do 30.06.2021 bolo 214.83. Pre tento rok bol automatický výpočet deaktivovaný
životné minimum od 01.07.2021 do 30.06.2022 pre jednu plnoletú osobu je 218.06. je zohladnené v konečnom výpočte

736