pozadie

Orientačný výpočet výšky 13. dôchodku pre rok 2020Vzorec na výpočet 13. dôchodku

TD = max {300 – 0,36 * (D – ŽM); 50}
Príklad: Dôchodok = 500 eur, životné minimum = 214,83 eura ,
Trinásty dôchodok = 300 – 0,36 x (500 – 214,83) = 300 –102,6612 = 197,34 eura
TD je suma 13. dôchodku, D je suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov, ŽM je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. od 1.júla 2020 tj 214,83 €

zdroj informácie: TU

Minimálna suma „bonusovej“ penzie bude 50 eur.